In Brussel is nog steeds geen overeenstemming bereikt over het EU-beleid aangaande F-gassen. De drie betrokken partijen: het Europees Parlement, de Europese Commissie en de Raad van Ministers hebben in de derde triloog (driepartijenoverleg) nog geen overeenstemming kunnen bereiken. Vooral de standpunten van het Europees Parlement en de Raad van Ministers liggen nog te ver uiteen. Het Europees Parlement wil een snellere overgang naar de natuurlijke koelmiddelen zoals ammoniak en CO2 en een verbod op het gebruik van de huidige koelmiddelen dan de Raad van Ministers wil. De partijen nemen spoedig een besluit over de vraag hoe zij verder gaan. Dit wordt of een vierde triloog of een zogenoemde tweede lezing. Een tweede lezing is tweede ronde van onderhandelen volgens een vaste procedure, waarbij het Europees Parlement aan zet is. Het overleg moet plaatsvinden binnen maximaal vier maanden. Doordat er in mei 2014 Europese verkiezingen zijn, kan die tweede lezing mogelijk pas in het najaar van 2014 of later beginnen. De NFO is niet ongelukkig met dit uitstel. De NFO is namelijk van mening dat het Europees Parlement veel te ver voor de muziek uitliep wat betreft de overgang van de huidige koelvloeistoffen naar of natuurlijk koelvloeistoffen zoals ammoniak of CO2 of de overgang naar alternatieve koelvloeistoffen . Een geforceerde overgang hield een vervroegde afschrijving in van de huidige installaties. Dat brengt veel kosten met zich mee. Ook is de capaciteit bij de installateurs beperkt en is de vraag of er op een korte termijn voldoende deskundigheid bij de installateurs aanwezig is over installaties met ammoniak of CO2 als koelvloeistof. De NFO is voorstander van een geleidelijke overgang naar de nieuwe koelvloeistoffen. Het tempo van vervanging van de installaties moet daarbij afgestemd zijn op het gebruikelijke vervangingsritme van de installaties. Om dit te bereiken oefent de NFO haar invloed uit via het Ministerie van I&M en Greenport Holland. Wordt vervolgd.

Dit bericht is geplaatst op maandag 9 december 2013 - 16:20