Van de 96 miljoen euro faunaschade door vogels en zoogdieren die agrariërs jaarlijks lijden, wordt slechts 23 procent vergoed. Het CLM Onderzoek en Advies BV schat dat deze jaarlijkse schade overeenkomt met 1,5 tot 2 procent van de totale opbrengst. Dit meldt het CLM in zijn rapport: Kosten en baten voor de landbouw van schadesoorten.

Het CLM onderzocht in opdracht van het Faunafonds de totale kosten en baten van vogels en zoogdieren aan de landbouw. Het bureau keek tevens naar de schade die door niet-beschermde diersoorten veroorzaakt was. Naast cijfers van het Faunafonds maakten de onderzoekers gebruik van cijfers uit literatuurstudie en van gegevens uit een enquête onder 700 agrariërs onder wie 158 fruittelers. Bij fruit gaat het om 13 procent van de totale schade voor wat betreft het aandeel in de tegemoetkoming. Hieruit blijkt dat er in de fruitteelt voor veel schade geen vergoeding is. Schade die niet uitgekeerd wordt, komt deels doordat ze is veroorzaakt door niet-beschermde vogels zoals zwarte kraai, kauw, houtduif en dieren zoals konijnen. CLM schat dit voor de fruitteelt op 7 miljoen euro. Daarnaast is er ‘schade’ door het nemen van preventieve maatregelen. In de fruitteelt komt dat neer op een bedrag van 611.000 euro ofwel 366 euro per bedrijf. Kosten in verband met het verjagen, organiseren van de jagers en invullen van formulieren worden niet vergoed en worden voor de fruitteelt geschat op bijna 1,2 miljoen euro. Daarnaast is er geen vergoeding voor onder meer het vroegtijdig vallen en dunnen van fruit door pikschade. CLM schat deze schadepost voor een gemiddeld fruitbedrijf in op 3.165 euro.

Fruittelers melden echter veel schade, ook boven het minimumbedrag, niet. Het totale bedrag van niet-gemelde schade op fruitbedrijven varieert op jaarbasis tussen de 4 en 6,6 miljoen euro voor appel en tussen de 3,7 en 6,6 miljoen euro voor peer. 73 procent (voor appel) tot 83 procent (peer) van de bedrijven zou een tegemoetkoming in de schade kunnen ontvangen voor de niet-gemelde schade. Frans van Brandenburg die namens de NFO in de begeleidingscommissie zat, merkt op dat ook het niet goed invullen van formulieren en niet goed volgen van de procedure, zoals het niet volgens de regels uitvoeren van de preventieve maatregelen, redenen zijn dat een deel van de gemelde schade niet uitgekeerd wordt. Het CLM-rapport vindt u op: www.faunafonds.nl .

Dit bericht is geplaatst op woensdag 12 juni 2013 - 08:00