De belangrijkste doelstelling in het convenant Schoon water Utrechtse fruitteelt, is gehaald. In 2013 was het aantal normoverschrijdingen in het oppervlaktewater 84 procent lager dan in de referentiejaren 2007-2010. Dit blijkt uit de tussentijdse evaluatie die de NFO, het waterschap HDSR en provincie Utrecht begin november bespraken. De fruittelers hebben de afgelopen jaren een forse inspanning geleverd, onder andere via het praktijknetwerk: Telers gaan voor schoon water, om het aantal normoverschrijdingen terug te dringen. Het verder terugdringen van de emissie blijft nodig om een effectief middelenpakket in de benen te houden. Steeds meer middelen zullen alleen ingezet kunnen worden met forse spuitdriftreducerende voorschriften. Nieuw zorgpunt zijn de te hoge gehalten gewasbeschermingsmiddelen in het ondiepe grondwater onder fruitpercelen die de provincie Utrecht zowel in 2012 als 2013 aantrof. 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 13 maart 2015 - 13:06