Er ligt een stevige uitdaging, de inzet is ambitieus, maar als we het geheel overzien is het toekomstige gewasbeschermingsbeleid volgens de NFO realiseerbaar. Dit is de indruk over de nota: ‘Gezonde groei, Duurzame oogst’ van de staatssecretarissen Sharon Dijksma (Economische Zaken) en Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu). Tijdens het debat over deze nota in de Tweede Kamer bleek dat een meerderheid van de Kamer achter de nieuwe nota van beide bewindslieden staat. De wijze waarop het debat is gevoerd en de opstelling van de Tweede Kamer getuigen van realiteitszin. Voor de open teelten vermeldt de nota aanvullende eisen aan het gebruik van driftreducerende technieken. Niet om generiek de milieubelasting te verlagen, maar om gemeten normoverschrijdingen in het oppervlaktewater terug te dringen. Voor de fruitteelt zullen de gesprekken hierover in 2014 plaatsvinden. In de aankomende NFO-hoofdbestuursvergadering ligt dan ook een conceptplan van aanpak om de emissie vanuit de sector terug te dringen. Een zorgpunt voor de toekomst zijn de ontwikkelingen rond het gewasbeschermingsmiddelenpakket. Door steeds nieuwe en aangescherpte eisen in de Europese wetgeving ontstaan nieuwe knelpunten in met name de kleine teelten. 

Het is ook teleurstellend dat nieuwe middelen met lagere risico’s nauwelijks beschikbaar komen omdat de Europese Commissie de criteria hiervoor nog steeds niet heeft vastgesteld. De NFO is dan ook blij dat staatssecretaris Dijksma de RUB-lijst niet heeft ingetrokken waardoor telers in ieder geval deze middelen kunnen blijven gebruiken. Om spuitdrift naar omwonenden van fruitteeltbedrijven te voorkomen, wil Staatssecretaris Mansveld nog geen richtlijnen opleggen, maar de sector zelf een kans geven beleid te maken tegen spuitdrift. De NFO concludeert dat we die uitdagingen niet moeten onderschatten. Er is veel werk aan de winkel.

Jaco van Bruchem

jvbruchem@nfofruit.nl

 

Dit bericht is geplaatst op woensdag 31 juli 2013 - 08:27