Het kabinet heeft de tweede nota duurzame gewasbescherming naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze nota met de titel Gezonde groei, duurzame oogst, geeft het beleid weer voor de komende tien jaar. De NFO is vanaf het begin bij deze nota betrokken. Dat resulteerde in het behoud van economisch perspectief op de agrarische sector; werken aan gelijk speelveld in Europa en geïntegreerde gewasbescherming als de kern voor de toekomst. Het verbeteren van de milieukwaliteit is voor de fruitteelt de doelstelling die de meeste aandacht gaat vragen. Dit keer geen algemene doelstelling om de milieubelasting te verminderen, maar een om normoverschrijdingen terug te dringen met 50 procent in 2018 en 90 procent in 2023. De overheid overlegt met de NFO of en zo ja welke wettelijke maatregelen hiervoor nodig zijn. Het gaat niet alleen om maatregelen tijdens bespuitingen, maar ook om het verplicht opvangen en zuiveren van alle waterstromen op het erf die gewasbeschermingsmiddelen bevatten. Een belangrijk punt voor de NFO is ook de normstelling. Op welke wijze komen de normen tot stand en welke normen moeten gehaald worden op basis van Europese regels.

 

 

Dit bericht is geplaatst op woensdag 19 juni 2013 - 08:30