Een groep rodebessentelers startte sinds de bloei, samen met Biobest, met een praktijkproef waarbij zij bladluizen met natuurlijke vijanden bestrijdt. “De afgelopen twee jaar hebben we een strategie ingenomen die in de praktijk goed werkt, nu gaan we daar meer ervaring mee opdoen”, aldus Bart Joosten van Biobest. Het bedrijft levert voor bedekte teelten al langer sluipwespen en galmuggen voor bladluisbestrijding, maar in de buitenteelten is het werken met natuurlijke vijanden lastiger. De grote temperatuurwisselingen hebben duidelijk invloed op het resultaat. Ze moeten daardoor vaker en in grotere aantallen ingezet worden. Dat maakt de methode duurder dan chemische bestrijding. Toch is het kleinfruittelers er veel aan gelegen dat de proeven slagen. Met de haast onwerkbare beperkingen op het etiket van Pirimor en het risico van Calypso op nuttigen, is een goed werkbare bladluisbestrijding zeer welkom. “Bladluizen zijn de lastigste plaag om biologisch te bestrijden, je moet daarom meerdere bestrijders tegelijk inzetten en niet wedden op één paard,” zegt Joosten. Naast Biobest werken onder andere ook Koppert, Syngenta en Viridaxis aan biologische bestrijdingsmethoden voor de kleinfruitsector. 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 19 mei 2015 - 08:47