De EASAC (European Academies’ Science Advisory Council) heeft met een literatuurstudie de schadelijke effecten van de neonicotinoïden op een rij gezet. Dit rapport heeft ze opgesteld in opdracht van de Europese Commissie. Ditmaal niet alleen gericht op honingbijen, maar op wilde bijen, hommels en andere nuttige insecten. In het rapport wordt veel verwezen naar publicaties van organisaties die bekend staan om hun weerstand tegen neonicotinoïden. Staatsecretaris Sharon Dijksma heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het rapport. Ze blijft, terecht, op haar standpunt dat alle rapporten op hun wetenschappelijke waarde beoordeeld moeten worden. Daarom verzocht zij het Ctgb om een herbeoordeling van de toelatingen van deze middelen. De Europese Commissie heeft ze verzocht de studie onder de aandacht van EFSA te brengen. Daarnaast zet Dijksma in op vergroening van de gewasbescherming door daar in het onderzoek meer prioriteit aan te geven. De gewasbeschermingsmiddelen zijn toegelaten op basis van een uitgebreide toelatingsbeoordeling. Een verbod is volgens de NFO dan ook alleen acceptabel als de toelatingsinstanties in Europa en Nederland de risico’s te hoog inschatten, zeker voor deze middelen op basis van de neonicotinoïden omdat het belangrijke en onmisbare alternatieven zijn voor oude (schadelijke) insecticiden die al verboden zijn. 

Dit bericht is geplaatst op maandag 20 april 2015 - 09:43