NVWA is deze maand begonnen met controles in de fruitsector. De autoriteit controleert circa vierhonderd telers van hard-, zacht- en steenfruit op het naleven van de regels bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Inspecteurs van de NVWA voeren fysieke en administratieve controles uit. Daarnaast kunnen zij monsters nemen van het gewas, de grond of  het product. Tijdens inspecties wordt gekeken naar:

–           gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (opvolgen wettelijk gebruiksvoorschrift en zorgvuldig gebruik)

–           de voorraad gewasbeschermingsmiddelen

–           bewijs van vakbekwaamheid (spuitlicentie)

–           administratieve verplichtingen (spuitregistratie en de gewasbeschermingsmonitor)

–           de spuittechniek (spuitapparatuur en –doppen)

–           teeltvrije zones

 De NVWA voert dit jaar ook extra inspecties uit om te kijken of telers zich houden aan specifieke gebruiksvoorschriften. Bijvoorbeeld het verbod om bepaalde gewasbeschermingsmiddelen voor 1 mei te gebruiken op percelen langs het oppervlaktewater en het verbod om andere middelen te gebruiken tijdens de bloei van het gewas.

Dit bericht is geplaatst op woensdag 13 april 2016 - 10:14