Hoewel tot nu toe nog geen grote misstanden zijn aangetroffen, gaan de controles door de NVWA op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de fruitteelt nog tot september door. Dat vernam de NFO-beleidsmedewerker gewasbescherming, vorige week van de NVWA. Bij de NFO komen meldingen uit het gehele land binnen over de controles.
De NVWA voert dit jaar steekproefsgewijs op 20 procent van de fruitteeltbedrijven controles uit. Het gaat om zo’n 400 bedrijven die bezocht zullen worden. Bij de helft van de controles worden bladmonsters genomen. Tussentijdse uitslagen van de bladmonsters zijn nog niet bekend.
De NFO vernam tevens dat bij de controles vooral gelet wordt op verkeerd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen die milieubelastingrisico’s met zich meebrengen en dat controleurs minder zwaar tillen aan bijvoorbeeld een overschrijding van de termijn van de spuitkeuring.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 10 mei 2016 - 18:08