De communicatie tussen NVWA en de NFO wordt verbeterd. De autoriteit informeert voortaan waarop ze controleert, op welke wijze ze de controle-uitkomsten communiceert en hoe overtredingen voorkomen kunnen worden. De NVWA stelt namelijk geregeld overtredingen vast bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de fruitteelt. Afgelopen zomer zorgde berichten hierover in de landelijke pers voor schade aan het imago van de sector. De beste manier om negatieve berichtgeving te voorkomen is dat het aantal overtredingen afneemt en met goede voorlichting zijn overtredingen te voorkomen. In de rubriek Werkwijzer besteedt Fruitteelt de komende periode aandacht aan diverse overtredingen die de NVWA opmerkt en hoe die zijn te voorkomen. U kon in nummer 3 al kennismaken met informatie over de windhaag in het kader van driftreducerende maatregelen. 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 24 januari 2014 - 14:38