De NFO heeft met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), voormalige AID, afgesproken dat zij zich gezamenlijk gaan inzetten voor een goede en duidelijke communicatie aan de telers om de naleving van gewasbeschermingsmiddelen te verbeteren.

Aanleiding hiertoe was de NVWA-rapportage over de controles in 2012 en het persbericht dat daarover eind juli werd uitgebracht. Door het persbericht van de NVWA werd in veel media gemeld dat de fruitteelt een hoog gebruik van verboden middelen kent. Op bijna de helft van de bladmonsters werden gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen die niet op die fruitsoort zijn toegelaten. De NFO vindt het veel  te ver gaan om dit allemaal verboden gebruik te noemen. Naast de bewuste overtredingen is een belangrijk deel, volgens de NFO, te verklaren uit de veelheid en ingewikkeldheid van de voorschriften. NFO en NVWA gaan daarom dit najaar de achtergronden van de matige naleving van de voorschriften analyseren om de communicatie te kunnen verbeteren. 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 27 september 2013 - 11:54