Binnen de fruitsector waren er in 2016 in totaal 11 verontrustende ziekten, plagen of onkruiden. Vijf van deze problemen waren in 2005 al verontrustend. Een beperkt middelenpakket, veranderde faunawetgeving en de verspreiding voor vermeerdering van eigen uitgangsmateriaal zijn de oorzaak. Dat concludeert de NVWA in de rapportage van het project Monitoring ziekten, plagen & onkruiden. Ook in 2005 en 2009 werd een dergelijke monitoring uitgevoerd. De NVWA baseert haar bevindingen op de inbreng van deskundigen uit de diverse sectoren. Ook de NFO heeft meegewerkt aan dit onderzoek, met als belangrijkste doel de overheid op de hoogte houden van de problematiek die speelt in de sector waardoor samen gezocht kan worden naar oplossingen en vrijstellingen.

De NVWA verwacht dat het voor het merendeel van de verontrustende ontwikkelingen niet aannemelijk lijkt dat nieuwe gewasbeschermingsmiddelen of uitgebreidere toelatingen van bestaande gewasbeschermingsmiddelen op korte termijn uitkomst gaan bieden. Het is beter de aandacht te richten op resistentiemanagement, verbeterde toedieningsmethodieken en aanpassingen van teeltsystemen. Voor het eerst dit jaar peilde de NVWA ook de deelname aan geïntegreerde gewasgescherming.

Verontrustende ontwikkelingen in de fruitsector waren in 2016:

Potentieel verontrustende ontwikkelingen in de fruitsector in 2016 waren:

Drie gewasbeschermingsproblemen die in 2009 nog verontrustend werden genoemd, zijn in 2016 niet meer verontrustend. Twee van deze problemen zijn geheel of gedeeltelijk opgelost door uitbreiding van het middelenpakket (fruitmot in appel, kommaschildluis in appel en peer). Bij valse meeldauw in druif is geen duidelijke reden genoemd waarom dit probleem niet langer verontrustend is.

Bron: NVWA-rapport Monitoring ziekten, plagen & onkruiden

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 18 juli 2017 - 19:39