Het hoofdbestuur van de NFO heeft besloten om meer aandacht te besteden aan omwonenden van fruitteeltbedrijven. Hiervoor zijn verschillende redenen. Allereerst wil de NFO dat er in de fruitsector veilig wordt gewerkt voor zowel omwonenden als de werkenden in de sector.

Die extra aandacht is nodig omdat de vraag is gerezen of omwonenden risico’s lopen door de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. De NFO wil nauw betrokken zijn bij het onderzoek van de Gezondheidsraad, de herbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen op het onderdeel omwonenden door het CtgB en het voornemen om voor gevoelige bestemmingen teeltvrije zones in te richten.

De NFO wil betrokken zijn bij de uitwerking van deze onderwerpen omdat ze op daadwerkelijke feiten gebaseerd moet zijn en zo praktisch mogelijk moet worden ingevuld voor de ondernemers in de sector. De herbeoordeling van metamnatrium is een concreet voorbeeld waarbij naar het risico van omwonenden wordt gekeken. De NFO hoopt dat hiervoor nog een toepassing voor de sector beschikbaar blijft en gaat daarnaast alle alternatieven in beeld brengen.

De NFO gaat ook alle bestaande kennis met betrekking tot gewasbescherming en omwonenden in kaart brengen om in de discussie zo goed mogelijk beslagen ten ijs te komen en om tot een zo praktisch mogelijke uitwerking van de te verwachten maatregelen te komen. Voor de leden wordt informatie op de website geplaatst die een handvat kan bieden voor de communicatie met omwonenden, die vragen hebben over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Dit bericht is geplaatst op maandag 23 juni 2014 - 08:50