De Raad van State heeft recent een aantal uitspraken gedaan. Bestaande fruitaanplant en gevoelige objecten met een zonegrens minder dan 50 meter mogen blijven. Bij nieuwe aanplant met gevoelige objecten op korte afstand ziet de NFO mogelijkheden om dit, in het verlengde van de uitspraken van de RvS, in te richten uitgaande van bijvoorbeeld 75 procent driftreductiemaatregelen.

Het bestuur vindt het essentieel dat bij nieuwbouwwijken een zone van 50 meter wordt aanhouden. Ook de indeling burgerwoning, bedrijfswoning en plattelandswoning kan aanknopingspunten bieden om in de ruimtelijke ordening de woningen in het buitengebied in goede banen te leiden. Het onderzoek van de Gezondheidsraad naar de risico’s voor omwonenden brengt nadere besluitvorming met zich mee. De resultaten worden pas over enkele jaren verwacht.

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 13 maart 2015 - 14:27