Voor de overheid is er geen juridische grondslag om agrariërs teeltvrije zones voor te schrijven ter bescherming van omwonenden. Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu schreef dit aan de Tweede Kamer. De landsadvocaat concludeert dat de juridische grondslag voor deze maatregel wettelijk ontbreekt omdat wetenschappelijk niet is aangetoond dat er gezondheidsrisico’s zijn voor omwonenden. Ook concludeert hij dat verplichte teeltvrije zones pas kunnen worden ingevoerd als blijkt dat andere, minder vergaande, maatregelen onvoldoende effect hebben. De NFO is het met deze lijn eens en is voorstander van vergelijkbare, driftreducerende, voorschriften ter bescherming van omwonenden zoals die er zijn voor het oppervlaktewater. In die zin pleit de NFO voor aanpassing van het activiteitenbesluit. Ze hanteert deze lijn ook bij het overleg met diverse gemeenten.

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 10 juli 2015 - 12:42