Eind januari bracht de Gezondheidsraad advies uit over eventuele gezondheidsrisico voor omwonenden bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De NFO onderschrijft de conclusie dat nader onderzoek nodig is om de effecten in kaart te brengen. Pas dan kunnen er conclusies worden getrokken. Het is belangrijk dat agrariërs en dus ook fruittelers meer met hun omwonenden in gesprek gaan over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De NFO heeft in december 2013, in navolging van de akkerbouwsector, stappen gezet om binnen het activiteitenbesluit rondom het perceel tot dezelfde emissie-eisen te komen. Dit houdt in:  dezelfde eisen of het perceel aan oppervlaktewater grenst of niet. De NFO zet zich in om hiervoor een overgangsperiode te realiseren tot 2020 met een tussenstap die in 2015 of 2016 ingaat.

Dit bericht is geplaatst op maandag 24 februari 2014 - 09:25