The Greenery heeft over 2017 een nettowinst van 12,5 miljoen euro geboekt, ruim een derde meer dan vorig jaar. De omzet daalde 2,1% tot 1,003 miljard euro. Dit maakte The Greenery vandaag bekend in het jaarverslag van 2017. Er is verder geïnvesteerd in de verbetering en vernieuwing van de logistieke keten en robotisering.
De organisatie richt zich op het zo efficiënt mogelijk inrichten van de keten en wil verse groenten en fruit bereikbaar en betaalbaar maken voor iedereen, aldus The Greenery-directeur Steven Martina in het jaarverslag.
Door het aandeel rechtstreekse leveringen van de teler naar de klant verder uit te bouwen naar 61 procent (eind 2013 was dit 40 procent) en het product efficiënter op te slaan, zal in 2019 het totale vloeroppervlak van de distributiecentra zijn teruggebracht tot circa 60.000 m2, in dit 2013 was dit nog 105.000 m2. Precies een jaar geleden werd het zachtfruit DC geopend met een oppervlakte van 13.400 m2.
De verwachting is dat de omzet met name bij retailklanten verder zal groeien. Dit sluit aan bij de strategie om zoveel mogelijk de eindklanten in de keten te bedienen.

PlanetProof
Volgens The Greenery heeft 41 procent van hun telers inmiddels een PlanetProof-certificering. Het overgrote deel hiervan is uit de groentebranche afkomstig. Het concern geeft aan PlanetProof verder uit te gaan rollen. Het streven is eind 2018 50 procent van de zachtfruittelers te hebben voorzien van een PlanetProof-certificaat. Eind 2018 is naar verwachting driekwart van de met The Greenery samenwerkende Nederlandse telers gecertificeerd, eind 2019 moet dit 100 procent zijn.

Jaarverslagen
De komende weken volgen nog meer cijfers van andere afzetorganisaties in Nederland in België. In het volgend Fruitteelt-nummer volgt een interview met Fruitmasters over haar jaarcijfers.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 12 april 2018 - 17:46