Als Nederland weer wil groeien dan moeten de belastingen omlaag. Lagere belastingen en accijnzen steunen het verdere herstel en zijn ook een impuls voor verbetering van de nog altijd sterk kwakkelende binnenlandse consumptie. Dat is goed voor de binnenlandse economie (bouw, detailhandel). Dit zeggen VNO-NCW, MKB Nederland, LTO Nederland en NFO in een gezamenlijke reactie op de laatste cijfers die het Centraal Planbureau (CPB) dinsdag 5 maart  bekend maakte. De Nederlandse economie klimt in het kielzog van het eurogebied langzaam uit het dal, met een groei van 0,75 procent dit jaar en 1,25 procent in 2015, zo heeft het CPB becijferd. Het overheidstekort bedraagt dit jaar 2,9 procent en daalt naar verwachting in 2015 naar 2,1 procent.
De inflatie blijft dit en volgend jaar bescheiden en komt in beide jaren uit op 1,5 procent. De loonontwikkeling loopt op, maar blijft volgens het CPB gematigd door de situatie op de arbeidsmarkt. Per saldo resulteert een voorzichtige groei van de reële lonen. Dit jaar loopt de werkloosheid nog op tot 650.000 personen, maar deze daalt volgend jaar licht tot 635.000 personen als gevolg van een stijgende werkgelegenheid. De Nederlandse economie is uit de crisis, stellen de ondernemersorganisaties vast. Ze benadrukken dat het voorzichtige herstel nog steeds wordt gedragen door de export. Negatief is dat de collectieve lasten nog altijd stijgen. Treffende voorbeelden voor de fruitteeltbedrijven zijn  de verhoging van de assurantiebelasting, het afschaffen van de rode diesel en het verhogen van de accijns op de gewone diesel. Dat remt de groei, aldus VNO NCW, MKB Nederland, LTO Nederland en NFO. 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 6 maart 2014 - 12:24