NFO-kring Limburg/LLTB-vakgroep fruitteelt heeft het thema Ondernemerschap centraal staan in haar winterprogramma. Maandagavond 27 januari gaf bedrijfsadviseur Wouter van Teeffelen (WTE Fruitadvies) een inleiding over Ondernemerschap & Bedrijfsstrategie met aansluitend een discussie over kansen die nieuwe ontwikkelingen bieden.

Van Teeffelen meldde dat goede ondernemers er in slagen om ontwikkelingen die gaande zijn te vertalen in kansen voor het eigen bedrijf. De resultaten van het recente marktonderzoek van de regionale Rabobank in Zuid-Limburg lieten zien dat 40 procent van de fruittelers onvoldoende investeringsmarge voor vervanging in aanplant realiseert. Deze cijfers, die volgens Van Teeffelen op hoofdlijnen niet zoveel afwijken van de situatie in de rest van Nederland, laten de aanleiding voor het programma Ondernemerschap zien. Dat de ontwikkelingen volgens hem ook aanleiding kunnen zijn voor bedrijfsactiviteiten anders dan het telen van appels en peren, gaf wel de nodige discussie. Een deel was van mening dat een fruitteler zich moet concentreren op het zo goed mogelijk fruit telen en dat het oppakken van andere activiteiten deze kernactiviteit kunnen verzwakken. Van Teeffelen zag meer een tweedeling in de sector. Het deel van de fruittelers dat nu nog redelijk tot goede bedrijfsresultaten boekt, zal het vooral zoeken in het optimaliseren van het eigen teeltbedrijf. Het deel van de telers van wie de resultaten relatief teleurstellen, zullen vaker dan vroeger het roer omgooien. Als deze groep het blijft zoeken in traditionele oplossingen als schaalvergroting, meer productie per hectare, een groter percentage klasse I of een nieuw ras, zouden ze weleens op een dood spoor kunnen komen. Het imiteren van geslaagde ondernemers, is een valkuil. Er is creativiteit en een flexibele geest (out-of-the-box denken) voor nodig om tot een eigen strategie te komen. 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 31 januari 2014 - 15:31