De NFO-inzet is erop gericht om in 2014 de financiële ondersteuning van de Brede weersverzekering via het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) voort te zetten. De inzet is vereist omdat het ministerie van EZ de agrarische sector heeft verzocht ideeën aan te dragen voor de ondersteuning vanuit artikel 68 (in 2014).

 

Sinds enkele jaren wordt art. 68 van het GLB gebruikt als instrument voor meer doelgerichte betalingen. Hieruit is de afgelopen jaren de ondersteuning voor de Brede weersverzekering gefinancierd. Vanwege uitstel van het nieuwe GLB tot 2015 zal art. 68 ook in 2014 doorlopen. Voor de fruitteeltsector is de premiesubsidie op de Brede weersverzekering het belangrijkste onderdeel van artikel 68. Vorig jaar bedroeg de premiesubsidie voor de fruitteeltsector 3 miljoen euro. Het is dus belangrijk dat deze wordt gecontinueerd. Na 2014, als het nieuwe GLB beleid wordt ingevoerd, moet de ondersteuning van de Brede weersverzekering geregeld worden via de tweede pijler van het GLB.

 

 

Dit bericht is geplaatst op woensdag 12 juni 2013 - 14:00