De NFO is begonnen met het verwerven van overheidfinanciering voor fruitteeltkundig onderzoek in 2015. De sector heeft diverse uitdagingen, zoals verminderen emissie, verdere ontwikkeling van de geïntegreerde gewasbescherming, maar zeker ook de beantwoording van vragen rondom kwaliteit en fytosanitair vanuit bestaande en nieuwe afzetmarkten. Op basis van een eerste inventarisatie en overleg met PPO is een groslijst opgesteld die de komende weken verder uitgewerkt gaat worden en die wordt afgestemd met mogelijke partners in de sector. In de vorige ronde in 2014 was de NFO met de goedkeuring van drie fruitprojecten: Suzuki-fruitvlieg, Bewaarprotocollen hardfruit en Teelt de grond uit, bovengemiddeld succesvol.

Dit bericht is geplaatst op maandag 30 juni 2014 - 12:41