De NFO ondersteunt de medefinanciering van het Productschap Tuinbouw voor een beperkt aantal gewasbeschermingonderzoeken in 2014. De NFO werkt samen met onderzoekers aan diverse projecten. Hierbij gaat het om vruchtrot in appel en peer, perenbladvlo, schurft, suzuki-fruitvlieg, residuen houtig kleinfruit en emissie reducerende spuittechniek. Voor al deze projecten geldt dat het PT niet het grootste deel van de financiering opbrengt. Het geld dat de fruittelers via het PT opgebracht hebben, wordt ingezet om andere organisaties en bedrijven te laten meefinancieren. 2014 is nadrukkelijke een overgangsjaar. Vanaf 2015 moet  de financiering voor onderzoeksprojecten grotendeels van fruittelers, toeleveranciers, afzet en handelsbedrijven komen. 

Dit bericht is geplaatst op donderdag 24 oktober 2013 - 11:37