De teelt van bramen en frambozen in kassen is de laatste jaren sterk uitgebreid, maar kennis over belichting en de effecten op productie en kwaliteit is er nauwelijks. Dit najaar start er een onderzoek om te bekijken of de toepassing van diffuus glas en tussenbelichting voor hoogopgaande bramen en frambozen aantrekkelijk is. Doel van het onderzoek is telers goed te kunnen informeren over geschikte tijdstippen van belichting en CO2-gebruik, de meest efficiënte lichtintensiteit van het groeilicht, een geschikte lichtkleur van de tussenbelichting en in welke situatie er bij de plant verzadiging optreedt voor licht en CO2.
In dit onderzoek zullen in een voorfase in een bestaande proefkas met bramen fotosynthesemetingen worden gedaan. Half september zullen in vier representatieve en goed vergelijkbare kassen van 144 m2, waarvan twee gedekt met diffuus glas en twee met helder glas, twee rassen bramen en frambozen worden geplant. De frambozen en bramen zullen in aparte kassen komen te staan om de teelt beter op beide gewassen af te kunnen stemmen. Per afdeling komen er drie behandelingen tussenbelichting met led met verschillende lichtkleuren.
Het onderzoek heeft een budget van € 566.043 en wordt gefinancierd vanuit Kas als Energiebron, dat op haar beurt weer gefinancierd wordt vanuit het LNV Proof en Principle budget. Philips en Westerbouwing dragen voor € 27.000 euro bij aan (plant)materiaal. WUR Glastuinbouw voert het onderzoek uit.

Lees meer op kasalsenergiebron.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 5 juni 2018 - 16:46