Tijdens de Brevis-dag eind augustus (zie het artikel op pagina 12) bezochten fruitteeltadviseurs en toeleveranciers ook een schurftproef bij Gijsbert Hakkert. Van 4 april tot 4 juni is hier zowel Merpan Spuitkorrel (Captan) als LBG (een nieuw schurftmiddel) toegepast, elk met een interval van vijf, zeven en tien dagen. “LBG is op basis van Captan,” aldus Joris Horstink (Adama). “LBG spuiten met een interval van tien dagen heeft een vergelijkbare werking als Merpan Spuitkorrel met een interval van zeven dagen.” LGB mag niet toegepast worden in Nederland en België, maar er loopt een toelatingsaanvraag.

Uit de discussie bleek dat een goede spuittechniek cruciaal is. “Vaak vinden we in oudere Jonagold-percelen, met bomen van 3,00 tot 3,50 meter hoog, schurft in de kop, maar ook aan de buitenkant van de boom,” vertelt Hans de Man (Van Iperen). “Let op dosering en spuitinterval. Bij (hoge) schurftdruk is een systeemaanpak noodzakelijk, zowel bij appel als bij peer. Alleen spuiten is niet genoeg.” De sporendruk vanuit het blad in het voorjaar, kan verlaagd worden door na de bladval ureum te spuiten op de zwartstrook. Een andere mogelijkheid is het blad poetsen en vervolgens versnipperen of opzuigen. “Kalkstikstof vermindert ook de sporendruk, maar dat is wel nadelig voor het bodemleven. Maar wat weegt het zwaarst bij een hoge schurftdruk?” stelt De Man.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 11 oktober 2016 - 14:47