In opdracht van Greenports Nederland heeft onderzoeksbureau Dicisio onderzoek gedaan naar internationale werknemers en hum huisvesting. Er is in kaart gebracht hoeveel internationale werknemers er in Nederland zijn, uit welke landen ze komen. Verder is in kaart gebracht in welke sector zij werkzaam zijn, waar ze ingeschreven staan, hoe lang ze in Nederland blijven, hoe oud ze zijn, enzovoorts. Het onderzoek biedt daarbij inzicht op zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau. Op dit moment zijn in Nederland 9,5 miljoen personen actief in het arbeidsproces, 5,6% daarvan zijn internationale werknemers. Dit aantal groeit elk jaar.

Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat er groot gebrek is aan goede huisvesting. Net als de NFO pleit ook Greenports Nederland voor het benutten van de mogelijkheden die er zijn op agrarische bedrijven. Via deze link Arbeidsmarkt & Onderwijs – Greenports Nederland (greenports-nederland.nl) kunt u de resultaten downloaden voor de Provincies Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord Holland en Limburg.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 14 april 2022 - 10:00