Na diverse gesprekken en contacten tussen de NFO en spuitdoppenfabrikanten is het benodigde onderzoek voor verlenging van de registratie opgestart. Op 1 januari 2023 loopt van de meeste driftarme spuitdoppen voor de fruitteelt de registratietermijn af. Ruim anderhalf jaar terug hebben zowel de NFO als de overheid richting spuitdoppenfabrikanten aangegeven dat voor behoud van de spuitdoppen op de DRD-lijst beperkt verlengingsonderzoek nodig is. In de afgelopen weken heeft de NFO diverse keren contact gehad met fabrikanten en de urgentie overgebracht en aangegeven op welke wijze voor de juiste doppen onderzoek nodig is. Op dit moment wordt het onderzoek opgestart en zijn de juiste doppen opgenomen. De uitkomsten van de onderzoeken zullen waarschijnlijk in november bekend zijn. Doordat de uitkomst nog niet bekend is heeft de NFO de situatie voor de fruitteelt onder de aandacht gebracht bij de overheid en gepleit voor maatwerk om voldoende spuitdoppen beschikbaar te houden voor de fruittelers.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 4 oktober 2022 - 16:57