In Fruitteelt 14 las u over de Perendag-safari naar het perceel van Martijn Slabbekoorn in Kruiningen dat overkapt is met zwarte hagelnetten (pag. 4). Slabbekoorn heeft zijn keuze voor zwarte netten mede gebaseerd op onderzoek dat in 2015 is uitgevoerd door voormalig student aan de Roosevelt University in Middelburg, Chris van Waes. Hierover publiceerden we in 2015 een artikel in Fruitteelt en er is ook een samenvatting van dit onderzoek gemaakt door ZLTO. Door op de links te klikken kunt u beiden nog eens nalezen.

Onderstaand het bericht zoals het in Fruitteelt 14 is verschenen:

Het gebruik van zwarte hagelnetten in Nederland doet bij de meeste fruittelers nog de ogen fronsen. Martijn Slabbekoorn heeft op één van zijn buitenpercelen in Kruiningen 6,5 ha appels en peren laten overkappen met zwart hagelnet. Tijdens één van de fruitsafari’s op De Perendag gaf Fruit Security toelichting op de bouw van de netten.
Voor Slabbekoorn was het geen vraag of hij het aan zou durven zwart hagelnet te kiezen. “Eerder onderzoek heeft aangetoond dat er langs de kust in Nederland voldoende licht is”, aldus Slabbekoorn. Voormalig student aan de Roosevelt University in Middelburg, Chris van Waes, deed in 2015 in opdracht van diverse fruitteelt-gerelateerde bedrijven onderzoek naar de toepasbaarheid van hagelnetten langs de Nederlandse Kust. Op een proefperceel in Schoondijke, 6,5 km van de kust, werden proefmetingen onder kristalnet, grijs en zwart net uitgevoerd.
Grofweg kon gesteld worden dat grijs net 5% minder lichtdoorlatend was dan kristalnet en zwart net 5% minder lichtdoorlatend dan grijs net. Uit meetgegevens van KNMI-stations blijkt dat er in een strook van 20 à 30 km langs de Nederlandse kust jaarlijks 5,7% meer licht is dan het gemiddelde van het binnenland. Dat betekent dat in de kuststrook onder dezelfde condities onder grijs net geteeld kan worden als in het binnenland onder kristalnet. Dat maakt het voor Slabbekoorn ook verdedigbaar om de stap te maken naar zwart net.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 19 juli 2022 - 16:28