In de grasbanen en kopakkers naast oppervlaktewater is nu onkruidbestrijding toegestaan. Dit was niet toegestaan omdat het lozingenbesluit voorschrijft dat telers in de teeltvrije zone, en die is in de fruitteelt minimaal 3 meter, geen gewasbeschermingsmiddelen mogen gebruiken. In de boomteelt, waar deze zone 5 meter is, zorgde dit voor problemen. De boomteelt investeerde om die reden in onderzoek dat aantoont dat verantwoord gebruik van herbicide in de teeltvrije zone mogelijk is. De NFO dacht mee over de erkenning voor het gebruik van herbicide in de teeltvrije zone waardoor in het onderzoek tegelijk de fruitteelt werd meegenomen. Onkruidbestrijding in de grasbanen is toegestaan als de spuitdoppen zich niet hoger dan 30 cm boven de grond bevinden en de eerste 50 centimeter vanaf de insteek niet bespoten wordt. Telers kunnen gebruik maken van standaard spleetdoppen, zoals de Teejet XR1110-04 en vergelijkbare of grovere doppen. De maximale spuitdruk is 2 bar en de rijsnelheid is maximaal 5 km/u. Roundup, maar ook groeistoffen, wordt in normoverschrijdende waarde in het oppervlaktewater gevonden. Zorgvuldig toepassen dus in het belang van het behoud van deze middelen.

 

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 9 november 2012 - 11:00