In opdracht van het Amerikaanse ministerie van Landbouw wordt sinds 2012 gewerkt aan de ontwikkeling van een snoeirobot voor appelbomen. Inmiddels is de robot waarmee de boomvorm wordt vastgesteld, klaar. Het opmeten van de taklengte, -dikte en –stand duurt gemiddeld 8,47 minuten per boom.
De Purdue University ontving in 2012 6 miljoen dollar van de Amerikaanse overheid voor het automatiseren van de meest arbeidsintensieve klussen in de wijnbouw en appelteelt. In eerste instantie is het prototype van de wijnbouwsnoeirobot van Vision Robotics doorontwikkeld. Tweede doel van het project was een robot te ontwikkelen waarmee bij appelbomen de boomvorm kan worden vastgesteld. Deze robot dient als basis voor een in een later project te ontwikkelen appelsnoeirobot.
Het Robotic System for Tree Shape Estimation (RoTSE) bestaat uit een zelfrijdend onderstel waarop de camera voor beeldopnames is bevestigd. De robot verzamelt beelden en bepaalt op basis daarvan – in verschillende stappen – de boomvorm. De volgende parameters worden daarbij gemeten: takdiameter (met een gem. afwijking van 0,99 mm), taklengte (met een gem. afwijking van 45,6 mm) en takstand (met een gem. afwijking van 10.4°). Gemiddeld heeft de robot per boom 8,47 minuten per boom nodig om de boomvorm vast te stellen; 1,5 minuut voor het maken van de opnames en de resterende tijd om de beelden te verwerken.

Daarnaast is ook al gekeken naar de snoeiregels op basis waarvan de robot moet gaan snoeien. Met snoeiregel 1 worden alle te dikke takken verwijderd. “Met deze regel wordt 70 procent van alle knippen in een boom gemaakt en wordt 90 procent van alle voordelen zoals dunning, lichtinval, productie en vruchtmaat bereikt”, aldus professor Jim Schupp op growingproduce.com. Schupp en zijn team onderzochten tevens of de manier van knippen invloed heeft op hergroei. “De vorm van de stomp heeft geen invloed op wat er daarna uit groeit. Geen van de knippen had een effect op de scheuten, waar ze groeiden en op de stand ervan”, aldus Schupp.
Wanneer alleen het uitvoeren van snoeiregel 1 door een robot kan worden uitgevoerd, blijft slechts 30 procent van het snoeiwerk over. Een ervaren snoeiploeg kan eenvoudig stap 2 tot en met 4 van de snoeiregels uitvoeren.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 20 februari 2018 - 19:07