Onderzoekers willen met de methode Select BioControl voor zorgen dat potentieel interessante biologische gewasbeschermingsmiddelen sneller beschikbaar komen voor de praktijk. Zo is de antagonist Cladosporium cladosporioides, beter bekend als H39 in onderzoek succesvol gebleken in de bestrijding van appelschurft.  Via Select BioControl is ook gekeken naar de praktische haalbaarheid om deze schimmel in te zetten als commercieel product. Via deze methode verloopt dat anders dan de gangbare praktijk rond de ontwikkeling van biologische gewasbeschermingsmiddelen. “Tot nu toe lag onze focus te eenzijdig op de werkzaamheid van een antagonist. Maar voor de commercialisatie van een biologisch gewasbeschermingproduct zijn ook andere criteria van belang, zoals de kosteneffectiviteit en de mogelijkheden voor de bescherming van het intellectueel eigendom. Door in een vroeg stadium samen te werken met het bedrijfsleven, en al die andere aspecten van haalbaarheid in de toetsen te betrekken, is de kans veel groter dat onderzoek ook daadwerkelijk leidt tot een succesvol biologische gewasbeschermingsmiddel”, vertelt WUR-onderzoeker Jürgen Kohl.
Bij H39 lijkt deze methode succesvol. In verscheidene Europese veldproeven is aangetoond dat deze schimmel in staat is om de vorming van schurft op bladeren en vruchten, zowel in biologische als in commerciële teeltsystemen, te voorkomen. Ook is de antagonist resistent tegen lage temperaturen en droogte en blijkt hij in commerciële hoeveelheden te produceren. “Een producent van biologische gewasbeschermingsmiddelen kijkt of ze dit biologische middel op de markt kan brengen”, aldus Kohl.

Vanwege het succes met H39 wordt nu in het EU-project Biocomes ook gewerkt met de methode Select BioControl. Binnen Biocomes wordt onder andere gezocht naar biologische bestrijders van appelbloedluis. Dit vierjarig project wordt in 2017 afgerond.

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 3 februari 2015 - 15:18