Voor een oogstraming volgt DLV ook dit jaar weer de vruchtmaat door elke twee weken vruchten te meten. De Elstar, Jonagold en Conference groeien momenteel goed door. In de figuur is de groei van de vruchten te zien. De ontwikkeling van de maat staat weergegeven in millimeters. De blauwe lijn houdt de te verwachte lijn van 3mm groei per week aan uitgaande van de cijfers van de oogstraming. Uit de figuur blijkt dat de gemiddelde maat de afgelopen weken harder is gegroeid dan 3mm per week. Gemiddeld was dit afgelopen week (wk 30) 4,6mm. Bij Conference  is de groei in week 30, 3,6mm en bij Jonagold 4,45mm.

Door het warme weer en door bomen van voldoende water te voorzien, halen de vruchten volgens Adri Streef van DLV iets van hun achterstand in.

Dit bericht is geplaatst op woensdag 31 juli 2013 - 09:02