Op 23 februari heeft het Ctgb op verzoek van de toelatingshouders het etiket van Monam aangepast voor een veilig gebruik voor toepasser, omwonenden en omstanders. In 2014 stelde het Ctgb een noodmaatregel in, waarbij de gebruiksvoorschriften voor metam-natrium zijn aangescherpt. Deze noodmaatregel is onlangs door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) vernietigd.

De nieuwe voorwaarden voor toepassing van Monam zijn:

  • Het middel dient op ten minste 20 cm diepte ingebracht te worden.
  • Er mag een maximale oppervlakte van 5 hectare behandeld worden.
  • Dek de behandelde grond direct na toepassing af met VIF (Virtually Impermeable Film) folie gedurende een periode van ten minste 14 dagen.
  • Een bufferzone van ten minste 30 meter moet toegepast worden tot de erfafscheiding van woningen en overige verblijfsplaatsen waar mensen langere tijd verblijven, zoals scholen, winkels, bedrijven en kantoren.
  • Dosering 300 l/ha.

Bekijk hier het volledige etiket.
Voor middelen op basis van metam-natrium geldt dat de toelating iedere vijf jaar opnieuw moet worden beoordeeld. Momenteel loopt de herbeoordeling in het kader van het reguliere traject. Naar verwachting zal deze in de loop van dit jaar afgerond zijn. Er is geen opgebruik- of uitverkooptermijn voor het oude etiket vastgesteld.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 27 februari 2018 - 19:12