De werkgroep oogstraming verwacht met 330 miljoen kg een 7% kleinere appeloogst dan de uiteindelijke appeloogst van vorig jaar en met 327 miljoen kilogram een 6% lagere perenoogst. Klik op Lees verder om de tabel te bekijken.
De lagere appeloogst is een gevolg van het kleinere areaal appels in Nederland. Dit daalt van 7850 ha in 2014 naar 7539 ha in 2015 (=raming van het CBS). Opvallend is de daling van Jonagold areaal met 7 % en areaal Golden Delicious met 9 %. Opvallend is dat de raming van het beschot( productie per ha in tonnen)  voor de meeste rassen nauwelijks afwijkt van de productie per ha van vorig jaar. Alleen Golden heeft een duidelijke lagere productie dan vorig jaar, nu 40,6 ton, vorig jaar 46,8 ton.  
De lagere perenoogst is een gevolg van het lagere beschot. Het areaal peren is volgens de raming van het CBS met 2% gegroeid van 8603 ha in 2014 naar 8789 ha in 2015. Het beschot is zowel voor Conference als voor Doyenné du Comice als voor de overige peren lager als vorig jaar. De perenoogst wordt exact even  groot geraamd als in 2013.
De uitgroei van de vruchten is op dit moment nog de onzekere factoren bij de uiteindelijke uit komst van de omvang van de oogst. Er is bij deze raming rekening gehouden met een start van de Elstar/Conference oogst  van 10 september voor het midden van het land. De oogstraming is gebaseerd op tellingen die  door DLV uitgevoerd zijn op 50 fruitbedrijven. Het beeld van DLV is dat de polders en Utrecht een betere productie hebben dan overig Nederland. In Zuid –Limburg wordt echter ook een goede productie verwacht.   

Dit bericht is geplaatst op donderdag 16 juli 2015 - 17:58