In Oostenrijk nam het fruitareaal tussen 2007 en 2012 met 2 procent toe. Het aantal bedrijven nam af met 6 procent tot 2.530. Dit blijkt uit een vijfjaarlijkse inventarisatie van Statistik Austria. Het fruitareaal bedraagt 9.500 hectare waarvan appel met 83 procent het overgrote deel voor zijn rekening neemt. Daarna volgen abrikozen (6% areaal), peren (6%) en perziken (2%). Het areaal abrikozen groeide erg hard (+36%). Het areaal appel bleef gelijk, bij peer en perzik daalde het areaal. Bij appel zijn Golden Delicious (25%), Gala (21%), Idared (10%) en Jonagold (10%) de belangrijkste rassen. Bij peren zijn dit Uta (30%) en Bosc‘s Flaschenbirne (23%). De regio Steiermark blijft met 91 procent van het totale areaal het belangrijkste fruitteeltgebied. De biologische teelt groeide in vijf jaar met 30 procent tot een areaal van 1.100 hectare (12%) en 330 bedrijven.

 

 

Dit bericht is geplaatst op woensdag 12 juni 2013 - 14:00