De Russische importstop plaatst veel fruittelers in Nederland voor buitengewoon moeilijke beslissingen zoals over: het wel of niet verkopen van hun product tegen verlieslatende prijzen; het wel of niet oogsten, bewaren en afzetten van mindere kwaliteiten; het gebruik maken van door de EU aangekondigde marktmaatregelen terwijl de precieze voorwaarden nog niet bekend zijn; het aantal plukkrachten dat past bij de gekozen strategie.

Er heerst kortom een onzeker gevoel over de afloop en gevolgen van de importstop voor de (inter)nationale markt en de impact hiervan op de eigen bedrijfsvoering. Simpele en voor alles en iedereen geldende oplossingen zijn er niet. Wel werken de NFO en partijen in de keten aan maatregelen die het herstel van de afzetmark beogen. Want alleen herstel van vertrouwen in de markt biedt uitzicht op een reële, op de werkelijke situatie gebaseerde afzet.

De NFO zet zich op meer fronten in voor marktherstel. Komende week is zij met het ministerie van Economische Zaken en handelsplatform Frugi Venta mede nauw betrokken bij het bezoek van een Chinese delegatie. Een laatste check voor het hopelijk echt en stevig op gang komen van de export van Nederlandse peren naar China. Met vergrote inzet wordt ingezet op het open krijgen van andere verre afzetmarkten, met name in Amerika en Azië. Dichter bij huis worden de promotiecampagnes voor Elstar en Conference extra opgevoerd om de consumptie van Nederlands fruit op de Duitse- en de thuismarkt te bevorderen. Met deze campagnes is ingespeeld op het initiatief van de stichting Samen Sterk voor het geven van een impuls aan de Nederlandse herkomst. De door de EU afgekondigde marktmaatregelen voor interventie en het niet-oogsten, kunnen helpen om weer wat uit de vrije prijsval van de laatste weken te komen. De Nederlandse fruittelers zullen ieder voor zich én in ketenverband een strategie moeten uitwerken die uitgaat van het bedienen van de markt met kwalitatief hoogwaardig product.

Over de hiervoor genoemde en eventueel aanvullende maatregelen heeft de NFO geregeld (ook deze week) overleg met de afzet- en handelsorganisaties en het ministerie van EZ. De NFO ziet de aankondiging van de EU-commissie om 125 miljoen uit te trekken als een eerste stap. Er zullen vervolgstappen nodig zijn willen de maatregelen voldoende effect hebben. De NFO houdt u van de ontwikkelingen op de hoogte De meest actuele informatie vindt u in de Nieuwsbrief die NFO minimaal een keer per week en daarnaast zo vaak als nodig verstuurt naar fruittelers die lid zijn van de NFO.

De NFO wordt zelf gevoed door u in de vorm van adviezen, kritische vragen en opmerkingen, verzoeken om zaken aan te pakken, et cetera. Deze informatiedeling en interactie maakt partijen scherp, u als lid maar zeker ook de NFO. 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 23 september 2014 - 14:13