In een eerdere NFO-nieuwsbrief hebben wij aangegeven dat de MIT-Topsectorensubsidies vanaf 19 april aan te vragen zouden zijn. Inmiddels is de informatie over de regeling verschenen op de website van RVO. Hier is echter te lezen dat de aanvragen vanaf 19 mei kunnen worden ingediend.

MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT) 
Vanaf 19 mei kunnen innovatieve mkb’ers subsidie aanvragen voor de MIT-regeling. Het kabinet en de regio’s stellen gezamenlijk 50 miljoen euro beschikbaar. Door deze samenwerking wordt innovatiesteun voor een ondernemer eenvoudiger en de slagingskans hoger. Naar verwachting krijgen 2.600 mkb’ers – 1.000 meer dan vorig jaar – steun voor instrumenten uit de regeling.
Mkb-ers uit de Topsector T&U hebben in de afgelopen jaren veel gebruik gemaakt van de MIT-regeling. De Topsector T&U roept dan ook alle mkb-ers uit de sector op een aanvraag in te dienen voor deze nieuwe MIT. 

Het Rijk, de regio’s en de topsectoren trekken gezamenlijk op in de MIT-regeling en hanteren dezelfde instrumenten en criteria. Zo krijgen mkb-ers uit de Topsector T&U eenvoudiger en betere toegang tot landelijke en regionale innovatiemiddelen binnen het topsectorenbeleid.
De MIT-regeling vormt een waardevolle aanvulling op de kennis- en innovatieagenda van T&U en loopt qua openstelling vrijwel gelijk met de Call Kennis & Innovatie 2016 van de Topsector T&U. 

De MIT-regeling kent vier instrumenten. Een ondernemer komt in aanmerking voor subsidie voor maximaal één instrument:
1.      Kennisvouchers: kennis halen bij een kennisinstelling;
2.      Adviesprojecten: kennis halen bij een kennisinstelling of een onafhankelijk adviesbureau;
3.      Haalbaarheidsprojecten: in kaart brengen van technische en economische risico’s en mogelijkheden voor het voorgenomen innovatietraject;
4.      R&D-samenwerkingsprojecten: kennisdeling met onafhankelijke partners voor de vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten.

Vanaf 6 mei staat er op www.rvo.nl/mit meer informatie over de regeling, aanmelding en de benodigde formulieren.

Kijk voor meer informatie over de Call Kennis & Innovatie 2016 op topsectorTU.nl of rvo.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 21 april 2015 - 14:53