In het nieuwe regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van VVD en PvdA staat opgenomen dat de Product- en bedrijfschappen worden opgeheven. Publieke taken die nu binnen de publiekrechtelijke organisatie (PBO) worden uitgevoerd, worden ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken (voorheen het ministerie van EL&I). Binnen de begroting is daar geld voor gereserveerd. Ondernemers kunnen er voor kiezen andere taken zoals voorlichting en promotie voor eigen rekening uit te voeren, bijvoorbeeld in een brancheorganisatie.

De opheffing van de PBO wordt voorzien in 2014. Het is nog onduidelijk hoelang het duurt om de organisatie af te bouwen. Het is in ieder geval niet zo dat er vanaf nu geen heffingen meer volgen.

Het regeerakkoord geeft ook aan dat de regering de succesvolle samenwerking tussen bedrijfsleven, wetenschappelijke instellingen, regio’s en overheid in het kader van het topsectorenbeleid wil voortzetten.

De agrarische sector heeft een MKB-structuur (veel kleine bedrijven). Het blijft noodzakelijk dat ondernemers gezamenlijk R&D-onderzoek kunnen laten uitvoeren. Daarbij gaat het om onderzoek dat voor individuele bedrijven van groot belang is, maar te kostbaar is voor een enkel bedrijf om dat zelf aan te besteden. In de ogen van de NFO moet dit op een collectieve manier worden georganiseerd.

De NFO betreurt de opheffing van de productschappen. De heffingen via een PBO stelde de sector in staat collectief essentiële onderwerpen zoals onderzoek, en voorheen promotie, op te pakken. Deze zaken zijn cruciaal voor het voortbestaan van de sector. Als de sector niet in staat is zich te vernieuwen, tast dit direct onze concurrentiepositie aan. De NFO vindt het zeer gewenst dat de sector collectief diverse onderwerpen kan blijven oppakken en gaat bezien hoe ze dit het beste kan organiseren. Als de overheid de agrarische sector serieus neemt, moet zij ook oog hebben voor een innovatiebeleid dat werkbaar is in een branche met veel ondernemingen die niet in staat zijn zelfstandig onderzoek te laten uitvoeren.

 

 

 

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 9 november 2012 - 11:30