De kosten voor arbeid vormen een belangrijk deel van de kostprijs van fruit. Omdat arbeid in Nederland relatief duur is en omdat er toenemende zorg bestaat rond de inzet van flexibele arbeid is, gekoppeld aan de innovatieagenda voor de Nederlandse Fruitteelt het initiatief ontstaan om te onderzoeken of er een samenwerkingsverband kan ontstaan dat zich gaat richten op automatisering van arbeid in de fruitteelt. Op dit moment ligt de ontwikkeling op dit vlak voor de fruitteelt namelijk nagenoeg stil terwijl de technologische ontwikkelingen om  de sector heen wel doorgaan. Om te onderzoeken of het mogelijk is de genoemde samenwerking tot stand te brengen hebben de NFO en het cluster Agro en Food van FME (Federatie Metaal Electro) de handen in één geslagen. Op 5 juni wordt een rond de tafel bijeenkomst georganiseerd waarin een aantal sprekers laten zien welke relevante technische mogelijkheden  er op dit moment al zijn maar waarin we ook bekijken wat er nodig is om bestaande technologie toepasbaar te maken voor de fruitteelt. De NFO zoekt hardfruittelers die serieus willen onderzoeken of zij deelnemer willen worden binnen een dergelijk project. NFO denkt daarbij vooral aan bedrijven die hier ook daadwerkelijk tijd en geld in willen investeren. Door ondernemers in de fruitteelt en in de techniek aan elkaar te koppelen is er wellicht in de komende jaren een grote stap voorwaarts te zetten. 
Heeft u vragen of interesse bel of mail dan met Patricia Hoogervorst (tel. 06-27352224 of mail: phoogervorst@nfofruit.nl)

Dit bericht is geplaatst op donderdag 26 maart 2015 - 19:45