LTO-Nederland overlegt met het COA over de huisvesting van asielzoekers/vluchtelingen. Daarbij gaat het om het aanbod van leegstaande huisvesting van seizoenarbeiders op agrarische bedrijven. Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) vindt het aanbod sympathiek, maar wil eerst gebruik maken van grootschalige huisvesting. Indien er ook behoefte is aan kleinschalige opvang (tot 250 asielzoekers) neemt het COA  weer contact op.

Dit bericht is geplaatst op maandag 21 december 2015 - 15:00