Frans van Brandenburg, voorzitter van NFO-kring Midden-Nederland, treedt op de ALV in 2014 af. Frans stapt op vanwege het beëindigen van zijn zittingstermijn. Voor zijn opvolging heeft de kring twee leden (Bert de Haan uit Kerk Avezaath en Gert van Os uit Benschop) van het kringbestuur benoemd die op zoek gaan naar een geschikte opvolger. Alle leden van de kring kunnen tot 15 oktober 2013 zichzelf kandidaat stellen of kandidaten aandragen. Geïnteresseerden kunnen zich per e-mail melden bij Van Os (g.van.os9@kpnplanet.nl) of bij De Haan (jadenhaan@hetnet.nl). Alle fruittelers van NFO-kring Midden-Nederland krijgen dit bericht, met de profielschets, ook per e-mail.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 24 september 2013 - 12:22