In Fruitteelt nr 10 van zaterdag 16 mei las u het artikel van PPO Fruit over de resultaten na twee jaar onderzoek naar acht Elstarmutanten. De opzet van het onderzoek verliep als volgt. Voor elke mutant afzonderlijk is de meest optimale teeltwijze gevolgd. De bomen zijn geplant in zes herhalingen van vijftien bomen per mutant waarbij drie herhalingen onder hagelnetten staan om inzicht te krijgen in de verschillen die ontstaan bij teelt met en zonder hagelnet. Alle mutanten staan rechtstreeks op M9, met uitzondering van Elshard waarbij de tussenstam Golden Delicious werd gebruikt. Het gebruikte hagelnet is het zogenoemde zebranet. Dit net is een combinatie van het sterke zwarte net met de voordelen van de lichtdoorlatendheid van kristalnet. Het onderzoek naar de vergelijking van mutanten met en zonder hagelnet wordt beëindigd. Het onderzoek kan met de oogst van 2015 wel uitgebreid worden met bewaarproeven omdat daarvoor vruchten van volgroeide bomen nodig zijn.

 

 

Dit bericht is geplaatst op zaterdag 16 mei 2015 - 06:32