Staatssecretaris Martijn van Dam stelt 1,4 miljoen euro beschikbaar voor de aanschaf van satellietdata die agrariërs kunnen gebruiken om duurzamer en efficiënter te kunnen produceren. Satellietdata over onder meer de bodem, de atmosfeer en de ontwikkeling van gewassen, komen daarmee openlijk beschikbaar voor de sector. Gespecialiseerde bedrijven zullen de data om moeten zetten in gerichte adviezen op het gebied van irrigatie, bemesting en gewasbescherming, voor de sector.
Het bedrag van 1,4 miljoen euro is een aanvulling op het al eerder aangekondigde budget van 2 miljoen euro voor de Nationale Proeftuin voor Precisielandbouw en komt de komende vier jaar beschikbaar. De nieuwe data zullen al voor het komende groeiseizoen beschikbaar komen.
In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Van Dam: “De Nederlandse land- en tuinbouw is internationaal toonaangevend en kan dat blijven door te investeren in de vooruitgang. Met satellietdata kunnen boeren het gewas heel gedetailleerd volgen, en precies daar ingrijpen waar dat nodig is. Daarmee maken we de land- en tuinbouw efficiënter én duurzamer. Zo behouden we onze koppositie en kunnen we ook in de toekomst blijven bijdragen aan de wereldwijde opgave om genoeg eten te produceren.”
De data is afkomstig van zogeheten aardobservatie-satellieten die op een afstand van 500 tot 900 kilometer in een baan om de aarde cirkelen. Met hoogwaardige meet- en opnameapparatuur verzamelen zij unieke informatie over de bodemkwaliteit, vochtgehalte, temperatuur en de atmosfeer. Ook kan de ontwikkeling van de biomassa en het stikstof- en zetmeelgehalte in het gewas worden geanalyseerd. Daarnaast verzamelen de satellieten informatie op tal van andere terreinen zoals de ontwikkeling van waterkwaliteit, bosbouw en natuur. De satellietdata is al dit aankomende groeiseizoen beschikbaar via satellietdataportaal.nl.

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 14 maart 2017 - 19:06