“Er kunnen zoveel aanwijsbare redenen zijn voor de afname van de insectenpopulatie dat het geen pas geeft om de schuld van deze problematiek geheel in de schoenen van de agrarische sector te schuiven”, schrijft fruitteler Barend van Doorn uit Neerijnen.  Het Reformatorisch Dagblad publiceerde een ingezonden brief van hem, waarin hij reageerde op het betoog van Bjorn van den Boom van Vereniging Natuurmonumenten.
In het artikel ‘Omslag naar duurzame landbouw is noodzakelijk’ betoogt  Van den Boom dat de huidige, intensieve landbouw op een dood spoor zit. Hij noemt verschillende zaken binnen de landbouwsector die oorzaak zouden zijn van de hoge insectensterfte. De landbouw in Noordwest-Europa moet naar vormen van landgebruik die duurzamer zijn en meer gericht op kwaliteitsproductie voor regionale markten, vindt Van den Boom. De overheid moet telers die aan aanvullende kwaliteitseisen voldoen, daarvoor belonen.
In zijn reactie legt Van Doorn uit dat de toelating en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen aan zeer strenge eisen moeten voldoen. Door deze wet- en regelgeving is de Nederlandse landbouw veel duurzamer dan elders in de wereld. Er is al veel bereikt en de sector is bereid om in de toekomst nog veel meer te doen op het gebied van duurzaamheid. Milieulobbyisten brengen helaas veel schade toe aan het imago van de agrarische sector. Van Doorn vindt dat de overheid de agrarische sector moet beschermen tegen aanvallen vanuit de milieu-activistische hoek.
De belangrijkste taak is voedselproducenten een betere plaats te bieden in de voedselketen. Subsidies moeten juist worden afgeschaft. Heel de agrarische sector verdient de steun van de regering en niet alleen degenen die in de ogen van milieuactivisten duurzaam zijn, besluit hij.

Lees het artikel ‘Omslag naar duurzame landbouw is noodzaak’ van Bjorn van den Boom
Lees het ingezonden stuk ‘Land- en tuinbouw passen strenge milieuregels toe’ van Barend van Doorn

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 14 november 2017 - 17:47