Afzetpartijen, voorlichters en enkele telers hebben vanmiddag op initiatief van de NFO-productcommissie Houtig Kleinfruit overleg gehad over de gevolgen van de vorstschade bij braam en framboos. Doel van het overleg was vast te stellen hoe groot de schade is, welke gevolgen dit heeft voor de afzet en of extra maatregelen nodig zijn om een continue aanvoer te waarborgen.

 

René Simons, voorzitter van de productcommissie, schat in dat de schade in de niet overkapte bramenteelten aanzienlijk is. “Telers hebben te maken met 30 tot 80 procent uitval”, weet hij. Bij de frambozen lijkt de schade minder groot, maar ook daar zijn met grote regelmaat glazige stengels en wortels en beschadigde knoppen te vinden. Hoe de planten zich herstellen is gissen en hangt mede af van de weersomstandigheden de komende weken.

In de bramen wordt de schade, door het op gang komen van de sapstroom, op veel plaatsen nu al duidelijk door uitval van planten. “Je ziet het water langs de stengels lopen, een teken dat de planten kapot zijn”, stelt Simons. Ook bij knoppen die nu nog groen zien, is de aanhechting vaak bruin en is het de vraag hoe deze zich gaan ontwikkelen als de groei echt op gang komt. Chester lijkt vooralsnog het ergst getroffen, maar ook in Loch Ness is er veel schade.

 

Bij seizoensproducten als framboos en braam is het belangrijk product te hebben op het moment dat de consument dat verwacht. En dat is nu juist het euvel nu de niet overkapte grondteelten het zwaarst getroffen zijn. Ook in België en Duitsland is er veel vorstschade, waardoor ook uit die landen geen grote oogst te verwachten valt. Om toch voldoende vraag bij de latere, gekoelde teelten te houden, is het een mogelijkheid te kijken of geschoven kan worden met de gekoelde teelten om zo al eerder, tijdens het normale hoogseizoen, aanbod van gekoelde planten te hebben. Omdat dat al op korte termijn actie van telers vraagt, omdat deze planten al half maart geplant moeten worden, is het raadzaam dat telers nu overleggen met hun afzetorganisatie. Telers kunnen dan samen met hun afzetpartij een afzetplan voor het komend seizoen opstellen.

 

Bron: Nieuwsbrief NFO

 

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 13 maart 2012 - 18:30