De leden van Frugi Venta hebben op 10 april ingestemd met het privaat organiseren van PT- activiteiten op het gebied van onder meer voedselveiligheid, voeding en gezondheid, statistieken en handelsbelemmeringen. De verenigde groente- en fruithandelaren zien deze activiteiten, die nu nog het PT en Hoofdbedrijfschap Agrarische Groothandel uitvoeren, als onmisbaar. Mede doordat de jaarlijkse heffingen wegvallen, gingen de leden akkoord met een contributieverhoging voor financiering van de overgenomen activiteiten.

Ook de ledenvergadering van DPA is bereid sectortaken van het PT over te nemen, het liefst in samenwerking met één of meer sectororganisaties. De NFO is blij met deze ontwikkelingen. Ze gaat zelf ook zaken overnemen zoals de coördinatie van een effectief middelenpakket.

 

 

Dit bericht is geplaatst op maandag 10 juni 2013 - 22:00