Het bestuur van Productschap Tuinbouw heeft definitief besloten dat NFO enkele taken van het schap gaat overnemen. Deze overname van taken houdt verband met de afbouw van het PT. De NFO neemt enkele taken over die nauw verbonden zijn met het huidige takenpakket van de NFO. De besluitvorming die nu heeft plaatsgevonden betreft een aantal onderzoeksprojecten binnen Plantgezondheid, coördinatie effectief middelenpakket en de voorraad- en oogstraming. De overname van taken geeft de mogelijkheid om vanuit de NFO enkele onderwerpen voort te zetten of te initiëren zoals het ontwikkelen van nieuwe emissietechnieken, onderzoek naar: vruchtrot; perenbladvlo; Suzuki-fruitvlieg; verlaging residuen bij rode bes; schurftbestrijding bij peer en onderzoek naar een betere kwaliteit na bewaring. De meeste van deze projecten zijn ook ingediend bij de topsector voor een bijdrage. De definitieve voortgang kan afhankelijk zijn van de honorering binnen de topsector en aanvullende private bijdragen uit de sector.

Dit bericht is geplaatst op maandag 18 november 2013 - 13:17