Het Productschap Tuinbouw nam deze week principebesluiten over de overname van taken in verband met de afbouw van het productschap. De komende maanden worden de besluiten nader uitgewerkt. De NFO gaat enkele taken overnemen die nauw verbonden zijn met het huidige takenpakket van de NFO. De belangrijkste zijn: enkele onderzoeksprojecten in de plantgezondheid; coördinatie effectief middelenpakket; licentieproject verbetering sleedoorn; de promotiecampagnes voor zachtfruit, Elstar en Conference. Naast deze onderwerpen is de NFO betrokken bij de toekomstige inrichting van de oogstraming en de maandelijkse voorraadregistratie. Wij hebben aangegeven hierbij betrokken te willen blijven.

De overname van taken geeft ons de mogelijkheid om de komende jaren onderwerpen voort te zetten of te initiëren; zoals het ontwikkelen van nieuwe emissietechnieken, onderzoek naar vruchtrot, perenbladvlo, suzuki-fruitvlieg en het voortzetten van promotiecampagnes.

Afhankelijk van de middelen die hiervoor nog binnen het PT beschikbaar zijn, is nu al aanvullende financiering noodzakelijk. Als we binnen de fruitteeltsector collectief of in groepsverband zaken willen oppakken, moeten we naar andere financieringsmodellen toe. Op dit moment is het duidelijk dat er geen financieringsstructuur komt waarbinnen al deze zaken kunnen worden opgepakt. De NFO en andere brancheorganisaties zijn wel met de overheid in gesprek over een nieuwe collectieve financiering. Als die er komt, geldt die voor slecht enkele onderwerpen. In de fruitteeltsector waarschijnlijk alleen voor het onderzoeksthema plantgezondheid. De NFO gaat er van uit dat de sector veelal per project of per onderwerp financiering moet zien te vinden. De NFO is al in overleg met een aantal organisaties voor cofinanciering van onderzoek. De komende maanden gaan we verkennen of er draagvlak is in de sector en afzetorganisaties voor promotie als de huidige campagnes zijn afgelopen,

Dit bericht is geplaatst op vrijdag 4 oktober 2013 - 08:15