LEI in Wageningen heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de hoogst toelaatbare pachtprijzen voor los land, agrarische bedrijfsgebouwen en woningen vastgesteld. Afhankelijk van de ingangsdatum van het pachtcontract geldt een maximumprijs (na 1 september 2007) of een maximaal veranderpercentage (voor 1 september 2007). De pachtprijzen voor los tuinland (excl. het bollengebied in Westelijk Nederland) dalen per 1 juli 2014 met 4 procent of bedragen maximaal €727 per hectare. Voor agrarische bedrijfsgebouwen is een prijsstijging van 1,20 procent vastgesteld. Voor agrarische woningen geldt een maximale pachtverhoging van 4 procent.

Dit bericht is geplaatst op maandag 30 juni 2014 - 12:02