Begin vorig jaar zijn de NFO, WUR,  CAF en Fruitconsult een partnerschap aangegaan rond Proeftuin Randwijk. Gisteren, 17 mei, keken de partners tijdens een netwerkbijeenkomst voor sponsoren (bedrijven) ’s middags en een avondexcursie voor supporters (telers) ’s avonds terug op een succesvol eerste jaar.  Onderzoek en nieuwe kennis is nodig om de toekomst van de Nederlandse fruitteelt te waarborgen. NFO en WUR hebben er hard aan getrokken om zoveel mogelijk onderzoek op Proeftuin Randwijk te kunnen verrichten. Zij hebben bij de onderwerpkeuze uiteraard geluisterd naar de vragen die er in de sector leven. Naast het onderzoek zijn op Proeftuin Randwijk in het afgelopen seizoen ruim 45 demo’s uitgevoerd. Met name CAF en Fruitconsult hebben hier veel tijd en energie in gestoken. Veel demo’s zijn uitgevoerd met het oog op een verdere verduurzaming van de fruitteelt. Daarnaast lag de focus op teeltoptimalisatie, nieuwe rassen en nieuwe onderstammen.
De stuurgroep is heel blij met de positieve aandacht en financiële steun vanuit het bedrijfsleven. Vorig jaar mocht de proeftuin ongeveer 2.300 bezoekers ontvangen. Inmiddels hebben ongeveer 50 sponsoren zich aangesloten bij de proeftuin. Op de nieuwsfoto staat een deel van de sponsoren voor de inmiddels drie sponsorenwanden.
Siep Koning, voorzitter van de stuurgroep Proeftuin Randwijk: “Wat betreft de doelstellingen liggen we op koers. Er zijn veel extra demo’s en we zijn blij met aantal supporters en sponsoren dat we al hebben. We hebben het vertrouwen dat we op koers blijven om onze doelstellingen eind volgend jaar te halen, maar daarvoor hebben we nog wel meer supporters en sponsoren nodig.”
Tijdens de sponsorenbijeenkomst op Proeftuin Randwijk gaf Henri Potze van Benefits of Nature een inleiding over duurzaamheid (zie foto).

Klik hier voor het volledige Persbericht en voor meer informatie over zelf sponsor of supporter te worden.

Dit bericht is geplaatst op donderdag 18 mei 2017 - 16:23