Een onderzoeksteam van de Universiteit van Gent (UGent) onderzoekt samen met onderzoekers van pcfruit welke wilde bijen en insecten een rol spelen in de bestuiving van fruit. In boomgaarden wordt gemonitord welke bestuivende insecten (metselbijen, zandbijen, hommels of zweefvliegen) de fruitbloesems bezoeken. Ook wordt bekeken of de aangeboden nesthulpen gebruikt worden door de insecten.
Het onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg-project ‘Meer natuur voor pittig fruit’, waar ook pcfruit aan deelneemt, en de Bayer Forward Farming-leerstoel. ‘Meer natuur voor pittig fruit’ is een grensoverschrijdend project, waaraan ook telers en gemeenten in Nederlands Limburg en Zeeland meedoen door onder andere het ophangen van nestblokken voor metselbijen.
Op de Bayer Forward Farm in het Belgische Huldenberg zijn in de perenboomgaard zandhopen aangelegd als nestgelegenheid voor zandbijen en nestblokken geplaatst voor metselbijen. Bekeken wordt of de insecten de nestgelegenheden weten te vinden en gebruiken, welke materialen de voorkeur genieten, en hoe onderhoudsvriendelijk dit in de praktijk is voor telers. Ook wordt het stuifmeel dat de insecten verzamelen, onderzocht op de aanwezigheid van perenstuifmeel en andere waardplanten.
Tot slot wordt ook de vruchtzetting en vruchtkwaliteit in kaart gebracht. De eerste hoopvolle resultaten zijn er al. In een verkennend onderzoek door pcfruit bij alle perentelers die in 2016 meewerkten werd een significant hoger vruchtgewicht bij Conference gemeten in percelen waar nestblokken voor metselbijen waren opgehangen.
Bron: Vilt.be

Dit bericht is geplaatst op dinsdag 4 april 2017 - 17:44